Klasiskā animācija
Inga Prauliņa

Klasiskās animācijas kursa macību procesā tiek apgūti vizuāla tēla kustības attēlošanas pamati, paņēmieni, kā pārvaldīt laiku, telpu, objektu un tā deformāciju kustībā. Klasiskās animācijas pamatzināšanas ir zināšanas, kas nepieciešamas, lai profesionāli strādātu jebkurā animācijas tehnikā - vai tas būtu ar zīmuli uz papīra, vai datortehnika, vai leļļu, vai trīsdimensionālā datoranimācija.

Kristiana Švābe
II kurss
2018

Elīna Deinate – Bērnu datorspēles demo
III kurss
2020

Anna Rudze – Pārsteiguma reakcijas, roku žesta un teksta animēšana
III kurss
2020

Kate Rasa Ozola
I kurss
2016

Kustība  Attēls  Skaņa

Built with Berta.me