Rasa Pavilona "Mirāžas Formula"

Sacīkšu mašīnas samaisa nokaitētās trases gaisu, pārveidojot pazīstamas formas par ļaunu vēstošām zīmēm. Šķietamās mirāžas atklāj procesus cilvēka psihē un to mijiedarbību ar materiālo pasauli caur simboliem, taču to sadursme ir neizbēgama.

Kustība  Attēls  Skaņa

Built with Berta.me