K A S

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2020./2021. STUDIJU GADAM


​Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem un nepieciešamajiem materiāliem ŠEIT

27.—31. jūlijs
Elektroniskā dokumentu iesniegšana Bakalaura studiju programmai.

28. jūlijs — 3. augusts
Sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) jāievieto LMA MOODLE platformā. Instrukcija tiks nosūtīta uz e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iestājpārbaudījumam.

4. — 7. augusts
Norisināsies īpašās piemērotības pārbaudījumi un to izvērtēšana.

4. un / vai 5. augustā
Izziņots otrās kompozīcijas uzdevums.

5. — 7. augusts
Norisinās pārrunas ar reflektantiem LMA MOODLE platformā videozvana veidā.

11. augusts
Rezultātu paziņošana.

13.— 17. augusts
Studiju līguma slēgšana (ņemot vērā situāciju, datumi var mainīties).

Jautājumus uzdodiet ​rakstot uz epastu kas@lma.lv

kustība  attēls  skaņa

Built with Berta.me